برچسب: گلگهر سیرجان،آبیاری مکانیزه و هوشمند،آبیاری اتوماتیک،ورزشگاه گل گهر،ورزشگاه آزادی،زمین چمن ورزشکارکنترل از راه دور آبیاری،سیستم هوشمند