برچسب: پایلوت آبیاری هوشمند،آبیاری اتوماتیک، آبیاری نوین،ریس جهاد کشاورزی،،جهاد کشاورزی،سامانه های نوین آبیاری،خمسه،اجداث استخر،لوله و اتصالات،طرح های آب و خاک