برچسب: سامانه هوشمند،سامانه هوشمند سوواران ،اپلیکیشن کنترلی،آبیاری،هوشمند سازی استخر،کنترل از راه دور،مدیریت فضای سبز،سنسور تشخیص عمق آب،اتوماتیک،پروژه،آبیاری فضای سبز ،سوواران،فن پرداز سپهرآسیا