برچسب: باغبانی،مدیریت گلخانه،

  • مدیریت گلخانه

    مدیریت گلخانه

    موضوعات مندرج در این کتاب دربرگیرنده سرفصل های درس روش های ویژه پرورش سبزی در دوره کارشناسی ارشد رشته باغبانی می باشد. همچنین می تواند مورد استفاده دانشجویان  کارشناسی ارشد...