دستگاه اتوماسیون آبیاری هوشمند مدل S2

کنترلر آبیاری

کنترلر 2 کاناله با سنسور رطوبت