تماس با ما

قزوین – انتهای بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی – مجتمع دانشگاه – خیابان خلیج فارس جنوبی – خیابان قلم  – ساختمان پویش- طبقه دوم- مرکز رشد واحدهای فناور- اتاق 104     کدپستی 3414896818

دفتر تهران : 09127865007

دفتر شرکت : 02833901849

قزوین : 09360526399 – 09356472126

ایمیل:   info@soovaran.com       akzajkani@gmail.com